Mezinárodní folklorní festival v Klatovech

Více jak 15 let již mám tu čest provázet diváky na náměstí v Klatovech programem mezinárodního folklorního festivalu.

Celá tato akce trvá tři krásné a pro mně velmi inspirativní dny

odkaz : http://folklor-klatovy.cz/