pivní slavnosti rodinného pivovaru Chodovar

Rodinný pivovar v Chodové Plané byl vystavěn nad prastarými sklepy vytesanými v žulovém masivu, jejichž původ je spojován se vznikem zdejšího chodského hrádku.Tehdejší majitel, hrabě Berchem, dal v roce 1862 vystavět nad původními skalními sklepy pivovar nový, jehož podoba se zachovala do dnešních dnů. 

Dnes by byl hrabě Berchem na majitele  - rodinu Plevkovu - hrdý , nebot byl zde vybudován překrásný historický areál pivovaru , který je zároveň vyhledávaným turistickým místem. Na objekty pivovaru navazuje pivovarská zahrada se stylovým posezením pro 3 000 hostů. Zahrada je místem konání tradičních slavností piva a závodumistrovství Evropy v koulení pivních sudů.A právě zde již více jak deset let mám možnost diváky provázet a uvádět tyto akce.

odkaz: www.chodovar.cz